SAMOREGULAČNÍ DVOUPÓLOVÉ GENERÁTORY BG 132

Jedná se o dvoustupňové  bezkartáčové  stroje  s  hlavním alternátorem a  střídavým budičem s rotujícím usměrňovačem. Generátory jsou řešeny jako stavebnice s maximem společných dílů. Rozměry generátoru ( viz rozměrový náčrtek)  odpovídají normě SAE.  Generátory jsou vyráběny jako  jednoložiskové v patkopřírubovém provedení,  případně na přání zákazníka  dvouložiskové  patkové. Kostra generátoru je z taženého hliníkového profilu. V kostře je zalisován statorový svazek hlavního alternátoru a statorový svazek budiče.

Rotor je uložen v kuličkovém ložisku jen v předním štítě, ze strany přírubového štítu je spojen pomocí kotouče a planžety se setrvačníkem spalovacího motoru. Rotor alternátoru i budiče je listěnný a obsahuje rotující usměrňovač. Ložiskový štít přední a skříň svorkovnice jsou odlity z Al slitiny, ložiskový štít zadní je odlitek z šedé litiny. Hlavní alternátor i střídavý budič je v tepelné třídě „F“. Impregnace všech vinutí je dvojnásobná vakuová.

Generátor se vyrábí pro napětí 3x400/230 V – 50 Hz, pro jednofázové napětí 230V – 50 Hz. Na přání zákazníka lze vyrobit generátor s jiným napětím  popřípadě s odlišným kmitočtem.

Princip činnosti:

Generátor má hlavní vinutí, pomocné vinutí a dvojité budící vinutí. Z hlavního vinutí odebíráme el. energii, toto vinutí je spojeno s primárním vinutím kompaudního transformátoru, ze sekundárního vinutí kompaudního transformátoru je pak napájena první část budícího vinutí v závislosti na zatížení generátoru. Pomocné vinutí také napájí první část budícího vinutí a určuje svou velikostí napětí naprázdno. K pomocnému vinutí je připojen dále regulátor, jenž napájí druhou část budícího vinutí a pracuje ve funkci korektoru napětí.

Technické údaje BG 132 C-3 I    7 kVA

Výška osy

132 mm

Krytí

IP 23

Izolační systém

F

Chlazení

IC 01

Zkratový proud

3In

Smysl točení

oba

Účinnost

85 %

Tvar

IM 4405-jednoložiskový

Výstupní napětí

3x400 V popř. 230V-50Hz

Otáčky

3000 min.-1

Přesnost napětí

+ 1%

Zatížení

S1

Jmenovitý proud fáze

10,1 A

Kmitočet

50 Hz

Budicí napětí

45 V

Budicí proud

5,8 A

Výstupní napětí regulátoru

17 V

Výstupní proud regulátoru

2 A max.

Hmotnost

95 kg

Účiník

0,8 a 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozměrový náčrtek

 Schéma zapojení BG 132 – Samoregulační generátor 

 

SYNCHRONNÍ GENERÁTOR BD 521/6

Synchronní generátor BD 521/6 se používá k nabíjení baterií a napájení osvětlovací sítě osobních železničních vozů. Jedná se o bezkroužkový generátor s křemíkovým usměrňovačem, regulátorem napětí a proudu. Generátor je umístěn na rámu podvozku, ke kterému je připevněn pomocí patek.

Pohon generátoru je řešen prostřednictvím krátkého, rychloběžného, kardanového hřídele z převodovky umístěné na ložiskové komoře dvojkolí. Střídavý proud z generátoru je usměrňován křemíkovým usměrňovačem.  Usměrněný proud nabíjí přes příslušné jištění vozovou baterii. Regulátor napětí a proudu generátoru je bezkontaktní a je umístěn ve vozové skříni.

Technický popis

Vlastní generátor je ocelový svařenec. Uvnitř je vlisován statorový svazek se 6-ti pólovým vinutím, ve statorovém svazku se otáčí drápkové kolo. Hřídel drápkového kola je uložena v kuličkových ložiskách. Prostor ložisek je oboustranně uzavřen ložiskovými víčky. Vývody z vinutí jsou připojeny na svorkovnici, která je na statorovém tělese. Chlazení generátoru je proudem vzduchu při jízdě vozu.

Technické parametry

Jmenovité střídavé napětí (sdružené)

38 V

Maximální střídavé napětí (sdružené)

48 V

Jmenovitý střídavý proud

88 A

Jmenovitý střídavý výkon

5,6 kVA

Spínací otáčivá rychlost

810 min-1

Otáčivá rychlost při plném výkonu

1310 min-1

Max. provozní otáčivá rychlost

5650 min-1

Kmitočet

40 - 282 Hz

Směr otáčení

Oba směry

Hodnoty usměrnění

48 - 60V

Jmenovitý proud

105 A

Jmenovitý výkon

5 kW

Max. nabíjecí napětí

60 V

Max. výkon

7,3 kW

Hmotnost alternátoru

103 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní podmínky

Synchronní generátor BD pracuje při podmínkách :

* nadmořská výška                        1200 m

* teplota okolí                                -30 do  +40°

* relativní vlhkost vzduchu            95% při teplotě 20°C

                                                          50% pří teplotě 40°C

* otřesuvzdornost                          svisle - kolmo na osu stroje   15g

                                                         podélně - ve směru osy stroje  5g

                                                         příčně - 5g  25 Hz  (vibrace)

 

Rozměrový náčrtek

 

 


Kontakt

MEZ, a.s.

592 62 Nedvědice
Czech Republic

IČ: 25309331
DIČ: CZ25309331


tel.: + 420 566 592 114

ID datové schránky:
p2re7bn