O společnosti

MEZ, a.s. je tradiční český výrobce čerpadel, míchadel (i pro bioplynové stanice vč. certifikátu ATEX),  elektromotorů , generátorů a odvozených zařízení. Nachází se v obci Nedvědice, asi 40 km severozápadně od města Brno.

 

Historie

Firma byla založena v Nedvědici v roce 1925 jako firma RADIOMOTOR. Tato firma vyráběla rotační měniče pro galvanizovny, kroužkové motory, stolní a stojanové dílenské brusky a další výrobky. Po roce 1948 byla firma začleněna do národního podniku MEZ – Moravské elektrotechnické závody. V průběhu let 1980 – 1990 byl závod zmodernizován, přestavěn a technologicky vybaven. Celková výrobní plocha byla rozšířena na 4800 m2. V r. 1998 byla firma zprivatizována a stala se soukromým subjektem s formou akciové společnosti.

Současnost

MEZ, a. s. Nedvědice je dnes komplexní subjekt. Používáním moderních technologií a díky R&D stále zlepšuje své standardy, a nabízí našim zákazníkům nejvhodnější řešení. MEZ, a. s. je díky své flexibilitě a adaptabilitě jednou z nejdynamičtějších v ýrobních firem v České republice stejně tak jako v Evropě. Náš hlavní cíl je produkovat výrobky nejvyšší kvality a poskytovat nejvyšší úroveň služeb všem našim zákazníkům.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.


Kontakt

MEZ, a.s.

592 62 Nedvědice
Czech Republic

IČ: 25309331
DIČ: CZ25309331


tel.: + 420 566 592 114

ID datové schránky:
p2re7bn