ELEKTROHYDRAULICKÝ PŘÍSTROJ EPN

Elektrohydraulické ovládací přístroje řady EPN se uplatní všude tam, kde se vyžaduje přímočaré působení síly. Uplatňování nachází zejména jako odbrzďovače dvoučelisťových brzd, kde se jejich použití ukázalo optimálním řešením, ale i ke zvedání závor, k dálkovému ovládání malých lisů, spojek, ventilů, upínacích a manipulačních zařízen, zarážek, apod.

Typ , zdvih EPN

Elektrohydraulický přístroj se vyrábí v typové řadě s daným jmenovitým zdvihem dle výkonové tabulky.

Pracovní poloha

Přístroje EPN pracují spolehlivě ve svislé i horizontální poloze. Při poloze horizontální je nutné dbát na to , aby v konečné pracovní poloze byl přístroj umístěn tak, že svorkovnice bude vždy na levém či pravém boku přístroje. Pro tento případ nabízí výrobce možnost provedení  „ M “, kdy je osa otvorů připojovacích ok pootočená o 90° (obr. 1/2.1).

Povrchová úprava

Povrch EPN je opatřen základovou syntetickou barvou, konečnou povrchovou úpravu provádí zákazník současně s celým zařízením. Povrchová ochrana jednotlivých částí a spojovacího materiálu je provedena tak, aby odolávala prostředí , do kterého jsou přístroje určeny.

Provedení

Základní typ přístrojů EPN lze rozšířit přímo ve výrobním závodě dle požadavku zákazníka

o následující provedení:

  • vratná pružina – její přítomnost je v typovém označení přístroje vyjádřena znakem „P , požadovaná síla (N)“, přípustné přiřazení a kombinace pružin k různým velikostem EPN se provádí dle tab. č.1
  • tlumící pružina – její přítomnost je v typovém označení přístroje vyjádřena znakem „T“ , její funkce spočívá v tlumení konečného tlaku způsobeného zdvižnou tyčí při jejím posunu, hlavní využití nachází např. při regulačním brzdění, nasazuje se na konec zdvižné tyče
  • ventily – pro dosažení delších zvedacích a klesacíh časů je EPN možno provozovat se třemi druhy ventilů:
  • klesací – označený znakem „K“, umožňuje regulaci rychlosti zpětného pohybu tyče
  • zvedací – označený znakem „Z“ , umožňuje regulaci rychlosti zdvihu pohybu tyče
  • škrtící – označený znakem „S“, umožňuje regulaci rychlosti  v obou směrech
  • ochranný kryt – jeho přítomnost je v typovém označené přístroje vyjádřena znakem „O“ ; ochranný kryt zabraňuje usazování nečistot na zvedací tyč přístroje v době zdvihu a tím následně i poškození  těsnění se stěracím kroužkem s prachovkou při zpětném chodu zvedací tyče
  • regulační brzdění – pozice v označení „B“ , funkce spočívá v úpravě průběhu zvedací síly v závislosti na požadavcích procesu brzdění
  • pootočená osa připojovacích ok – pozice v označení „M“ , osa připojovacích ok  v kostře statoru (03) je pootočená o 90° (obr. 1/2.2) , využití nachází zejména pro ležatou pracovní polohu, kdy je třeba zabezpečit , aby svorkovnice přístroje byla vždy na levém či pravém boku a osa připojovacího svorníku v kostře statoru byla horizontálně 
  • rozměry připojovacích ok dle obr. 1/4 (pouze u EPN 120) :    - pozice v označení „A“  

                                                                                                                       - pozice v označení „C

                                                                                                - pozice v označení „D

Provozní podmínky

Elektrohydraulický přístroj řady EPN je schopen, pokud není dohodnuto mezi výrobcem a odběratelem jinak, pracovat v provozních podmínkách:

                       -     s rozmezím vnějších teplot –20°  +40° C, označení   „N23“ tzv. normální

                     -     s rozmezím vnějších teplot –25°  +45° C , označení  „T23“ tzv. tropické              

-     s rozmezím vnějších teplot –40°  +40° C , označení  „F23“ tzv. studené

Jiné provozní podmínky klasifikované podle ČSN mohou být provedeny po dohodě s výrobcem.

Přístroj lze provozovat do nadmořské výšky 2000 m.

Elektrické parametry

Pro pohon čerpadla přístroje se používá třífázový asynchronní motor s rotorem nakrátko. Statorové vinutí motorku je možné dodávat pro trojfázové napětí 400 a 500V o kmitočtu 50Hz (dle požadavku lze upravit na 60Hz) . Vinutí motorku je ve třídě tepelné  odolnosti "F".

Zatížení

S1 – trvalé zatížení

S3 – přerušovaný chod s hustotou spínání až 2000 cyklů za hodinu při zatěžování 100%

 

Technické paramatry a výkonová tabulka

EPN technická dokumenta ce cz.doc (2989056)

 

 

EPN 500-50 s návěstí polohy

    EPN 500-50 s návěstí polohy

EPN s tlumící pružinou

    EPN s tlumící pružinou

Kompletní řada EPN


Kontakt

MEZ, a.s.

592 62 Nedvědice
Czech Republic

IČ: 25309331
DIČ: CZ25309331


tel.: + 420 566 592 114

ID datové schránky:
p2re7bn