Výtahové motory

MEZ, a.s. patří mezi tradiční výrobce výtahových elektromotorů. Tyto motory se vyznačují nenáročnou údržbou, nízkou hlučností, minimálním chvěním a vysokou spolehlivostí. Jedná se o elektromotory řady ATM a VTM.

Základní technické parametry:

•  Napájecí napětí 3 x 400 V, kmitočet 50Hz (na přání zákazníka 3 x 500V, popřípadě 60 Hz).

•  Druh provozu - přerušovaný chod s rozběhem, zatěžovatel 60%, počet sepnutí max. 180 cyklů za hodinu.

•  Okolní prostředí od -4 - +35' C, relativní vlhkost 80% při 20'C, nadmořská výška1000m.

•  Izolace motoru odpovídá třídě tepelné odolnosti "F".

•  Max. hladina akustického výkonu LWA v prac. režimu motoru je nižší než 65dB

•  Motory jsou standartně vybaveny tepelnou ochranou tvořenou tepelnými pojistkami uloženými ve vinutí statoru.

•  Ložiska jsou kluzná, s kroužkovým mazáním, uložená v ložiskových štítech.

•  Možnost obou směrů otáčení.

Motory nejsou konstruovány pro přenos axiálního zatížení na hřídel motoru.

Motory ATM

•  Jsou konstrukčně řešeny jako asynchronní jednorychlostní a dvourychlostní elektromotory.

•  Stupeň krytí motoru IP 20, stupeň krytí svorkovnice IP 44.

Jednorychlostní výtahové motory ATM

•  Počet otáček motoru je 945 ot./min.

•  Výška osy hřídele od základny je 118 a 135 mm.

•  Tvar motoru:

    - patkový 1M 1001 (přední konec hřídele volný)

    - patkový 1M 1002 (oba konce hřídele volné).

Dvourychlostní výtahové motory ATM

•  Motory s dvojím galvanicky odděleným vynutím, každé je samostatně zapojeno do hvězdy(Y).

•  Počet otáček motoru je dán počtem pólů.

•  Výška osy hřídele od základny je 180 a 225 mm.

•  Tvar motoru:

    - patkový 1M 1001 (přední konec hřídele volný)

    - patkový 1M 1002 (oba konce hřídele volné)

    - přírubový 1M 3001 (přední konec hřídele volný)

    - přírubový 1M 3002 (oba konce hřídele volné)

•  Na přání zákazníka je možné připojení cizí ventilace k motoru (výrobce doporučuje pří počtu sepnutí více jak 120 cyklů za hod.). Cizí ventilace radiální se skládá z difuzoru, ventilátoru a samostatného třífázového motoru 400V/50Hz. Cizí ventilace axiální je tvořena dvojicí axiálních ventilátorů 230V/50Hz ve společném krytu. Oba druhy ventilací se dají dodatečně namontovat po odstranění žaluzií. Sepnutí a vypnutí probíhá automaticky v závislosti na teplotě motoru.

Do výrobního programu firmy patří také speciální výtahový motor ATM 180DP. V podstatě jde o motor ATM 180, který je upraven pro přímé připojení k převodovce. Neobsahuje ložiskové štíty a hřídel rotoru. Hřídel rotoru tvoří hřídel vycházející z převodovky. Rotor motoru je na tuto hřídel dodatečně nalisován. Přední čelo motoru je pevně spojeno s převodovkou, zadní čelo je zakryto krytem. Tento motor je vyráběn v celém rozsahu typové řady ATM 180.

Motory VTM

•  Jsou konstrukčně řešeny jako asynchronní dvourychlostní elektromotory.

•  Stupeň krytí motoru IP 23, stupeň krytí svorkovnice IP 44.

•  Motory s dvojím galvanicky odděleným vypnutím, každé je samostatně zapojeno do hvězdy(Y).

•  Počet otáček motoru je dán počtem pólů.

•  Výška osy hřídele od základny je 250 mm.

•  Tvar motoru:

    - patkový 1M 1001 (přední konec hřídele volný)

    - patkový 1M 1002 (oba konce hřídele volné)

    - přírubový 1M 3001 (přední konec hřídele volný)

    - přírubový 1M 3002 (oba konce hřídele volné)

•  Na přání zákazníka je možné připojení cizí ventilace k motoru (výrobce doporučuje pří počtu sepnutí více jak 120 cyklů za hod.)

 

                           


Kontakt

MEZ, a.s.

592 62 Nedvědice
Czech Republic

IČ: 25309331
DIČ: CZ25309331


tel.: + 420 566 592 114

ID datové schránky:
p2re7bn